50.

Какво искаш?

Искам сила на характера.

Медитирай върху чистота на твоето сърце-градина.

Медитирай върху нарастването на собствените ти божествени качества.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo