55.

Какво искаш?

Искам любов.

Медитирай върху разцъфващия изгрев.

Медитирай върху сладостта на твоята плавна мисъл.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo