58.

Какво искаш?

Искам веселие.

Медитирай върху дете, което бие барабан, както си иска.

Медитирай върху детски парк.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo