68.

Какво искаш?

Искам приятелство.

Медитирай върху любящо цвете в състрадателна градина.

Медитирай върху единството между лодка и река.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo