71.

Какво искаш?

Искам стабилност.

Медитирай върху размяната на подаръци между твоето сърце и твоята душа.

Медитирай върху сияйните усмивки на верни приятели.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo