75.

Какво искаш?

Искам блаженство.

Медитирай върху разговора между ослепителното слънце и успокояващата луна.

Медитирай върху благославящите нашепвания на твоята душа.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo