77.

Какво искаш?

Искам вътрешно богатство.

Медитирай върху чистотата на собственото си сърце.

Медитирай върху постоянната си готовност да помагаш на другите.

From:Шри Чинмой,Медитирай върху, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mo