2417

```

„Дете Мое, Мое сладко дете, Мое божествено дете, ти мислиш, че си просяк, който всеки миг трябва да Ме умолява да дам на ума ти способността да бъде свободен от съмнения, тревоги, грижи и несъвършенства. Казвам ти във върховна тайна, че Аз също съм просяк – от теб Аз постоянно искам дъха на твоето сърце-чистота.“

```

MPC

From:Шри Чинмой,Петдесет и четири утринни молитвени копнежа и утринни медитативни усмивки, Шри Чинмой Център, 1988
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mpc