Утринни молитви и стихове за войната

Част I — Утринни молитви

1.

```

Тази сутрин,

когато медитирах,

моята душа ми проговори благославящо.

Човешките ми очи и човешките ми уши

бяха душевни

и молитвени свидетели.

„Дете мое,

нуждаеш се от повече,

безкрайно повече любов,

за да успееш.

Нуждаеш се от повече,

безкрайно повече преданост,

за да продължиш.

Нуждаеш се от повече,

безкрайно повече предаване,

за да ощастливиш себе си

и да ощастливиш мен.

Няма друг начин,

не може да има друг начин.” ```

2.

```

Ето какво ме затруднява:

не мога да мисля

за Бог

дори и седем минути на ден.

Ето какво затруднява Бог:

Той не може да спре да мисли

за мен

дори и за седем секунди на ден.

Ето какво ме затруднява:

не искам да зная

колко велик е Бог,

стига Той да е добър с мен.

Ето какво затруднява Бог:

Той не иска да знае

колко небожествен съм аз,

стига да Го наричам свой Баща. ```

3.

```

Мой Господи,

възможно ли е да бъда щастлив

на този свят?

„Рзбира се, дете Мое.

Нямаше да създам този свят,

ако не можех да създам в него

щастие.

Дете Мое,

има два вида щастие:

щастие истинско

и щастие илюзорно.

Искаш ли да знаеш

как да отличиш истинското щастие

от илюзорното?

Когато си истински щастлив,

ти си удовлетворен вътрешно

по божествен и върховен начин.

Когато си илюзорно щастлив,

не изпитваш никакво удовлетворение

нито във вътрешния си живот,

нито във външия.” ```

4.

```

Мой Всевишни Господи,

когато Ти ме радваш

по желания от мен начин,

аз чувствам, че съм постигнал

нещо голямо.

Мой Всевишни Господи,

когато аз Те радвам,

по желания от Теб Начин,

какво става с Теб?

„Дете Мое,

Аз чувствам, че съм постигнал

огромен напредък,

и чувствам също, че за Мен

е ударил Часът

да мечтая за по-добро, по-извисено

и по-задълбочено творение

във и чрез теб.” ```

5.

```

Мой Господи Всевишни,

дай ми сладката надежда

да чувствам,

че мога да Те удовлетворя и зарадвам

по желания от Теб Начин.

Мой Господи Всевишни,

дай ми доблестната смелост

да чувствам,

че ще Те удовлетворя и зарадвам

по желания от Теб Начин.

Мой Господи Всевишни,

дай ми всеотдайния живот

да чувствам,

че Те удовлетворявам и радвам

по желания от Теб Начин.

```

6.

```

Аз не се моля

на непознат Бог.

Аз не медитирам

върху непознаваем Бог.

Моля се на Бога,

чието Трансцендентално Око

е извънредно познато.

Медитирам върху Бога,

чието всеобхватно Сърце

е неимоверно известно.

Неговото Трансцендентално Око

ми казва да Го зарадвам

единствено по желания от Него Начин.

Неговото всеобхватно Сърце

ми казва да стана съвършен

единствено по желания от Него Начин.

```

Част II — Стихове за войната

1.

```

Мой Господи,

моля Те да ми простиш.

Този път

не Ти донесох нищо.

„Дете Мое,

когато пак Ме навестиш

тук в Небесата,

ще ми донесеш ли онова,

от което отчаяно се нуждая?”

Непременно, мой Господи.

Моля Те, кажи ми

какво е това,

от което Ти отчаяно се нуждаеш.

„Дете Мое,

донеси ми тогава

всички ядрени оръжия,

които страните в света,

особено свръхдържавите,

са произвели.” ```

2.

```

Мой Господи,

каква е разликата

между самоубийството и войната?

„Дете Мое,

самоубийство извършваш,

когато си невъобразимо глупав.

Война обявяваш,

когато си несъмнено

най-големият грешник.” ```

3.

```

Мой Господи,

всеки знае какво е война

и какво е мир.

Може ли да науча от Теб

къде е разликата?

„Дете Мое,

Войната е разкъсваща света загадка

на ума.

Мирът е просветляващ света отговор

на сърцето.”

```

4.

```

Мой Господи,

как може човечеството

да спре да обявява войни?

„Лесно е, дете Мое.

Нека човечеството

просто не мисли за война,

точно както не мисли за Мен.” ```

5.

```

Мой Господи,

след като създаде света,

помислял ли си някога за война?

„Дете Мое,

имам да мисля

за безкрайно по-хубави неща:

любов, единство и мир.” ```

6.

```

Мой Господи,

къде отиват подпалвачите на войни,

когато умрат?

„Дете Мое,

Аз ги изпращам там,

където никога не съм бил

и никога няма да отида,

никога!”

```

7.

```

Мой Господи,

ще има ли

трета световна война?

„Не, дете Мое,

защото Аз

всяка нощ се старая

да плаша и стряскам

подпалвачите на войни в съня им.”

Мой Господи,

те съзнават ли това?

„Дете Мое,

не Ме вълнува

дали го съзнават,

стига да не им позволявам

да правят това, което искат.”

```

8.

```

Мой Господи, Рама и Кришна са се сражавали

с враговете си.

Сигурен съм,

че те са постъпвали правилно.

„Дете Мое,

Рама, Кришна и Аз

сме едно неделимо цяло.

Как тогава биха могли те

да сгрешат?

В ония времена

божествените сили се бореха

срещу небожествените сили.

Ала сега ,

за да се прояви Светлината на Божественото,

силите на вътрешната несигурност

се борят срещу

силите на външната сигурност,

за да измамят външния свят.” ```

9.

```

Мой Господи,

ще дойде ли ден,

когато няма да има войни

и този наш свят

ще се изпълни с мир?

„Дете Мое,

не мисли за война.

Не мисли за мир.

Просто стани мир.

Ето, виж: няма никакви войни.”

```

10.

```

Мой Господи,

както знаеш,

хиляди хора са загинали

от ядрено оръжие.

„Дете Мое,

ти със сигурност знаеш,

че милиарди и трилиони хора

са били спасени

от Моето Състрадателно Око.”

```

11.

```

Мой Господи,

свръхдържавите съкращават

ядрените си оръжия.

Сигурен съм, че Ти си доволен

от тях.

„Дете Мое,

наистина съм доволен от тях,

но не се гордея с тях.”

Какво искаш да кажеш,

мой Господи?

„Дете Мое,

Аз ще се гордея с тях само когато

положат в Моите Опрощаващи Нозе

всички свои ядрени оръжия.” ```

12.

```

Мой Господи,

ако някой ми е страшно неприятен,

как е най-добре да постъпвам

с този човек?

„Дете Мое,

има не само един,

а много начини

да постъпваш с този човек.

Първо:

не проявявай

своя вулканичен гняв.

Второ:

мисли и чувствай,

че притежаваш способността

да моделираш и оформиш този човек

като наистина прекрасна личност.

Трето:

откажи се от всичките си предубеждения

и преценки за човека,

защото ако се отнасяш враждебно към някого,

то собствената ти враждебност

ще те унищожи.

И още:

просто си представи, че тъкмо сега

твоят така наречен враг

си мисли хубави неща за теб.

Не само това,

но и за твое огромно учудване врагът ти

изрича похвали за теб

пред хората.

И накрая:

помоли ума си да бъде миротворец.

Помоли сърцето си да бъде миролюбец.

Помоли себе си да бъдеш мирен наблюдател

тук и навсякъде

във Вечното Сега.” ```

From:Шри Чинмой,Утринни молитви и стихове за войната, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mpw