Част I — Утринни молитви

1.

```

Тази сутрин,

когато медитирах,

моята душа ми проговори благославящо.

Човешките ми очи и човешките ми уши

бяха душевни

и молитвени свидетели.

„Дете мое,

нуждаеш се от повече,

безкрайно повече любов,

за да успееш.

Нуждаеш се от повече,

безкрайно повече преданост,

за да продължиш.

Нуждаеш се от повече,

безкрайно повече предаване,

за да ощастливиш себе си

и да ощастливиш мен.

Няма друг начин,

не може да има друг начин.” ```

From:Шри Чинмой,Утринни молитви и стихове за войната, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mpw