5.

```

Мой Господи,

след като създаде света,

помислял ли си някога за война?

„Дете Мое,

имам да мисля

за безкрайно по-хубави неща:

любов, единство и мир.” ```

From:Шри Чинмой,Утринни молитви и стихове за войната, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mpw