6.

```

Мой Господи,

къде отиват подпалвачите на войни,

когато умрат?

„Дете Мое,

Аз ги изпращам там,

където никога не съм бил

и никога няма да отида,

никога!”

```

From:Шри Чинмой,Утринни молитви и стихове за войната, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mpw