8.

```

Мой Господи, Рама и Кришна са се сражавали

с враговете си.

Сигурен съм,

че те са постъпвали правилно.

„Дете Мое,

Рама, Кришна и Аз

сме едно неделимо цяло.

Как тогава биха могли те

да сгрешат?

В ония времена

божествените сили се бореха

срещу небожествените сили.

Ала сега ,

за да се прояви Светлината на Божественото,

силите на вътрешната несигурност

се борят срещу

силите на външната сигурност,

за да измамят външния свят.” ```

From:Шри Чинмой,Утринни молитви и стихове за войната, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mpw