3.

```

Мой Господи,

възможно ли е да бъда щастлив

на този свят?

„Рзбира се, дете Мое.

Нямаше да създам този свят,

ако не можех да създам в него

щастие.

Дете Мое,

има два вида щастие:

щастие истинско

и щастие илюзорно.

Искаш ли да знаеш

как да отличиш истинското щастие

от илюзорното?

Когато си истински щастлив,

ти си удовлетворен вътрешно

по божествен и върховен начин.

Когато си илюзорно щастлив,

не изпитваш никакво удовлетворение

нито във вътрешния си живот,

нито във външия.” ```

From:Шри Чинмой,Утринни молитви и стихове за войната, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mpw