22.

Сутрин вятърът на нашите надежди разпръсква облаците на страха-съмнение на нашия ум.

From:Шри Чинмой,Утринна зора, Шри Чинмой Център, 1997
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mrd