55.

С пукването на зората обгради себе си с благоуханието на божествени мисли.

From:Шри Чинмой,Утринна зора, Шри Чинмой Център, 1997
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mrd