Моят път-роза, моят дом-лотос.

1.

```

Моят път-роза,

моят дом-лотос. ```

2.

```

Аз имам

красивата като роза

усмивка на Запада.

```

3.

```

Аз съм

красивите като лотоси

сълзи на Изтока.

```

4.

```

Красотата

на розата

пречиства моя

ум-джунгла. ```

5.

```

Благоуханието

на розата

разкрасява моето

сърце-градина. ```

6.

```

Сутрин

розите

са светкавичните усмивки

на душата ми. ```

7.

```

Вечер

розите

са кървавите сълзи

на сърцето ми. ```

8.

```

Когато зърна роза

с моето стремящо се сърце,

аз незабавно усещам,

че съм

много близо до Бог.

```

9.

```

Когато зърна роза

с моя посветен живот,

аз спонтанно усещам,

че съм

избрано дете на Бог.

```

10.

```

Нека моето

сърце-роза

никога да не бъде

обградено от

бодлите на ума ми.

```

11.

```

Всяко листче на розата

е едновременно

пламенността на моето сърце

и ентусиазмът

на моя живот.

```

12.

```

Бодлите изпълняват своя дълг

мощно:

те закрилят розите.

```

13.

```

Розите изпълняват своя дълг

благословено:

те дават свобода на бодлите.

```

14.

```

Животът на чистота

розата има. ```

15.

```

Дъхът на божествеността

розата е. ```

16.

```

Наистина,

розата и лотосът

са изключително красиви,

но благодарствените сълзи

на сърцата ни

са безкрайно по-красиви. ```

17.

```

Всяка роза има

три специални имена:

Божие Око-Проникновение,

Божие Сърце-Състрадание,

Божие Удовлетворение-Живот.

```

18.

```

Розата във външния свят

благославя очите ми

незабавно.

```

19.

```

Розата във вътрешния свят

озарява

сърцето ми

безсънно. ```

20.

```

За разлика от хората

нито една роза не се нуждае

от окачествяване или

от препоръки. ```

21.

```

Всяка роза

е

универсален ключ

за Царството

на Божието Сърце.

```

22.

```

Моят изпълнен с желания ум

няма достъп

до градината на моето сърце.

```

23.

```

Моето стремящо се сърце е

далеч отвъд примката

на моя ум-гора.

```

24.

```

Когато се моля,

аз се превръщам

в роза на извор на надежда.

```

25.

```

Когато медитирам,

аз се превръщам

в роза на извисяващо се като планина обещание.

```

26.

```

Два пъти моята глупост

властва върховно:

веднъж, когато

търся роза

в

пустинята на ума си,

и веднъж, когато

пропусна да потърся

роза

в градината на сърцето си. ```

27.

```

Аз се освобождавам изцяло

от товара на съмнението

на ума си

в мига, в който вляза

в градината с рози на моето сърце.

```

28.

```

О мое сърце-лотос

само благодарение на теб

аз виждам навсякъде

засмяното Лице на Бог. ```

29.

```

О, мое сърце-лотос,

благодарение на

твоето изящно благоухание

аз успявам да стана

мечтаещ за Бог.

```

30.

```

Градината на моето сърце

се радва искрено

на гостуването на

двама посетители:

състраданието и съчувствието.

```

31.

```

Както красотата и благоуханието

са неразделни,

така и моето сърце-лотос

и моята душа-дихание

са неделими.

```

32.

```

Уви,

ще бъде ли някога

моето индийско сърце

толкова чисто като индийски лотос? ```

33.

```

Уви,

ще може ли някога

моето индийско сърце да види

състрадателната красота

на индийския лотос

във всяко човешко същество? ```

34.

```

Всеки лотос

е

най-любимото дете,

най-голямата гордост

и най-сладката усмивка

на индийската богиня. ```

35.

```

Откритието

на моето

индийско сърце:

няма ли индийски лотос,

няма и индийска богиня .

```

36.

```

Моето сърце-лотос ми казва,

че аз не съм

тъмната и беззвездна

нощ на моя ум. ```

37.

```

Моето сърце-лотос ми казва,

че съм

просветления поклонник

на душата си. ```

38.

```

Всяко листенце

от лотоса на моето сърце

разкрива неповторимо послание

от Отвъдното. ```

39.

```

Всяко листенце

от лотоса на моето сърце

получава

специален дар от

Божието Състрадателно Око.

```

40.

```

Всяко листенце

от лотоса на моето сърце

е смирена молитва

на сърцето ми. ```

41.

```

Плевелите на неблагодарността

на ума ми

изчезват

в мига,

в който вляза в

в лотосовата градина на моето сърце. ```

42.

```

Животът-лотос

пее

в

изпълненото със сълзи кътче на моето сърце. ```

43.

```

Животът-лотос

танцува

в

блаженото царство

на моята душа.

```

44.

```

Разцъфването на лотоса на моето сърце

ускорява

настъпването на Божия Час.

```

45.

```

Аз го наричам

лотоса на моя живот.

Бог го нарича

диханието на чистотата на моето сърце. ```

46.

```

Стремежът на сърцето-лотос

не познава

отровните плодове на желанието.

```

47.

```

Моето

стремящо се сърце-лотос

ме обича безкрайно много.

Затова вече

не трябва да ходя

на пазара на желанията. ```

48.

```

Величавата кула

на ума

е лишена

едновременно и от красотата,

и от благоуханието на цветето.

```

49.

```

Чистото

сърце-цвете

е върхът на красотата

и дълбочината

на благоуханието.

```

50.

```

Днешният ден

е моето

днешно

цвете-надежда. ```

51.

```

Утрешният ден

ще бъде

моят утрешен

плод-обещание. ```

52.

```

Бог Любящият

и Бог Възлюбеният

безсънно обичат да играят

на криеница

в градината на стремежа

на човечеството. ```

From:Шри Чинмой,Моят път-роза, моят дом-лотос., Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mrr