35.

```

Откритието

на моето

индийско сърце:

няма ли индийски лотос,

няма и индийска богиня .

```

From:Шри Чинмой,Моят път-роза, моят дом-лотос., Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mrr