Аз медитирам, за да

1.

```

Аз медитирам,

за да мога,

щом „Часът на Бог” удари,

да се явя без закъснение

на изпита си

по безусловно предаване. ```

2.

```

Аз медитирам,

за да не може моят ум

да усложнява

живота ми. ```

3.

```

Аз медитирам,

за да мога

да се концентрирам еднопосочно

върху нещата, от които

отчаяно се нуждая.

```

4.

```

Аз медитирам,

за да мога лесно

да залича миналите си грешки,

които все още ме преследват. ```

5.

```

Аз медитирам,

за да мога

да напредвам по-бързо,

когато тичам напред,

летя нагоре

и се гмуркам навътре. ```

6.

```

Аз медитирам,

за да мога

смело да сложа край

на отколешната си дружба

с невежеството.

```

7.

```

Аз медитирам,

за да мога да освободя

моя обвързан със земното живот

и да го вложа

в моя Небесно свободен живот.

```

8.

```

Аз медитирам,

за да мога да празнувам

Трансценденталната Победа

на моя Възлюбен Всевишен

не само в моя собствен живот,

но и в живота

на цялото Негово творение.

```

9.

```

Аз медитирам,

за да мога да потопя

цялото си същество

във всемогъщата

сила на покоя.

```

10.

```

Аз медитирам,

за да мога

всеки миг да издигам

мисловния си живот

към Живота на Божията Воля.

```

11.

```

Аз медитирам,

за да не може

животното в мен

да унижава човека в мен. ```

12.

```

Аз медитирам,

за да съхраня завинаги

глада за Бог

и любовта към Бог

на моята вечност.

```

13.

```

Аз медитирам,

за да мога да отворя

златните Небесни Порти

с ключа на стремежа в сърцето си. ```

14.

```

Аз медитирам,

за да мога най-съвършено

да разкрия

Удовлетворяващата Реалност

на Божията Мечта за Съвършенство.

```

15.

```

Аз медитирам,

за да не може моят

изкусен и хитър ум

да ме подтикне,

дори и за кратък миг,

да злословя за красивото творение

на моя Господ.

```

16.

```

Аз медитирам,

за да не може нищо на земята

да ме изплаши

по пътя ми към откриването на Бог. ```

17.

```

Аз медитирам,

за да мога без затруднение

да различавам виталните усещания

на низшите светове

от психичните усещания

на висшите светове. ```

18.

```

Аз медитирам,

за да мога да разплитам

всички сложности на света,

като успявам във външния живот

и продължавам своя вътрешен живот.

```

19.

```

Аз медитирам,

за да мога радостно

и съвършено да общувам

с Бог – Насладата на Състраданието,

преди да застане пред мен

Бог – Светлината на Справедливостта. ```

20.

```

Аз медитирам,

за да мога всяка сутрин

и всяка вечер

душевно да подготвям

присъствието на космическите

богове и богини

в моето устремено сърце.

```

21.

```

Аз медитирам,

за да мога всеки ден

да дарявам

свободно и безусловно

на човечеството

чистия дъх на сърцето си

и божествения живот на душата си.

```

22.

```

Аз медитирам,

за да мога да отделям

бодлите на живота ми в желанията

от розите

на устремения ми живот.

```

23.

```

Аз медитирам,

за да чувствам винаги,

че имам само един

близък Приятел,

и този Приятел

е все по-силната

Светлина на Състраданието

на моя Господ. ```

24.

```

Аз медитирам,

за да могат

благославящите Послания

на моя Господ

непрестанно да отекват

в най-съкровените дълбини

на сърцето ми.

```

25.

```

Аз медитирам,

за да не се старае моят витал

да заплени света с обаянието си,

а да укрепва света

със своя динамизъм.

```

26.

```

Аз медитирам,

за да мога уверено

да изразявам Възгледите

на моя Господ,

и никога, никога своите възгледи.

```

27.

```

Аз медитирам,

за да мога да стана

безсънно плачещ

представител на земята

в неизменно утешаващия

Дом на Единството в Небесата. ```

28.

```

Аз медитирам,

за да мога

да завърша Университета

на Божията Трансцендентална

Наслада.

```

29.

```

Аз медитирам,

така че нищо в живота ми

да не остане неподатливо,

за да удовлетворявам Бог

радостно и непрестанно

по Негов Начин. ```

30.

```

Аз медитирам,

за да мога всеки ден

да засявам ново поле

ссъс Стремеж и Посветеност

в душевната чистота на сърцето си

и плодотворната божественост на душата си. ```

31.

```

Аз медитирам,

за да не може умът ми

да халюцинира

в този свят на илюзии

и самозаблуди.

```

32.

```

Аз медитирам,

за да не подценявам

моите божествени възможности,

които безпогрешно

и триумфално ме водят

към Целта –

Златния Бряг.

```

33.

```

Аз медитирам,

за да не позволявам

на моя плодовит ум

да фабрикува истории

за опиянението си от Бог,

с които да привлича

вниманието да света.

```

34.

```

Аз медитирам,

за да не отлагам никога

дълга си за себеотдаване,

единствения си дълг. ```

35.

```

Аз медитирам,

за да бъде животът ми

неизменно предан

на Божието Сърце. ```

36.

```

Аз медитирам,

за да мога душевно

да предавам Посланията на моя Господ

в пространствата на чистия си стремеж

и красивата си посветеност.

```

37.

```

Аз медитирам,

за да мога един ден

да породя нова надежда

за печалния, окаян свят. ```

38.

```

Аз медитирам,

за да не може нечистият ум

на външния ми живот

да погуби

чистото сърце

на моя вътрешен живот. ```

39.

```

Аз медитирам,

за да съм готов

всеки ден

да приема незабавно

Божията Трансцендентална Усмивка

и да отхвърля незабавно

повсеместната намръщеност на Сатаната.

```

40.

```

Аз медитирам,

за да мога да украся

чистия храм на сърцето си

според изричните

Предпочитания на Бог.

```

41.

```

Аз медитирам,

за да изпълва

цялото ми същество

Божията синя Светлина

на Вечността.

```

42.

```

Аз медитирам,

за да мога да се сближа

с Божията Красота

в Света на Ангелите. ```

43.

```

Аз медитирам,

за да не предполагам нищо

със силата на моя ум,

а да съзирам бъдещите реалности

със силата на сърцето си.

```

44.

```

Аз медитирам,

за да посветя

всеки свой дъх

на по-добър живот за хората. ```

45.

```

Аз медитирам,

за да може божественото в мен

да понася човешкото,

а човешкото в мен

да може да просветлява

животинското. ```

46.

```

Аз медитирам,

за да мога

веднъж завинаги

да се отрека

от моя Трон на Невежеството

в тази инкарнация. ```

47.

```

Аз медитирам,

за да участвам в Конкурса за Красота

с Ангелите

и в Конкурса по Състрадание

с Космическите богове.

```

From:Шри Чинмой,Аз медитирам, за да, Шри Чинмой Център, 2015
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/mst