Въпрос: Гуру, с какво е заслужила кокосовата вода тази чест? Наистина ли си я обичал като малък или е заради някакво качество на кокосовия орех?

Шри Чинмой: Аз вливам съзнанието си в кокосовата вода. Иначе тя сама по себе си няма да може да излекува никого.

Моята майка ме излекува с кокосова вода, когато бях много тежко болен от едра шарка. Лекарите бяха изгубили надежда. Очите ми бяха се слепнали, не можех да ги отворя. Майка ми оспори лекарите с малко кокосова вода и се оказа права. Кокосовата вода е свързана с живота ми по особен начин. Много хора съм избавил от страдания с нея!

Вяра, вяра, вяра, вяра! Вярата е реалност. Ако Учителят каже нещо, значи то може да стане. Когато искам от учениците да направят нещо или да ми донесат нещо вечер или през нощта, те първо казват: „О, през нощта е невъзможно! Магазините са затворени; няма да има никого в девет или десет часа вечерта“.

Веднъж казах на един ученик, че искам цигулка. Що се отнася до свиренето на цигулка, аз съм все още вечен начинаещ! Беше през нощта – толкова късно, толкова късно. Аз казах: „Нека да видим“. Обикаляхме с колата, но нямаше магазини. Накрая видяхме един малък магазин, спортен. Аз влязох вътре. В този момент не търсех цигулка, но какво видях? Там, където държаха уредите за фитнес, имаше една цигулка! Как стана това? Един приятел на собственика му я оставил да я продаде.

Подобни неща са се случвали много пъти.

Вяра! Три-четири дни преди смъртта си Шри Рамакришна пожелал да яде плод амалаки. Свами Вивекананда казал: „Сега не е сезон за него“. Един ученик обаче заявил: „Щом тази молба идва от устата на Учителя, някъде трябва да има амалаки“. Той тръгнал от село на село. Намерил само един плод и го занесъл на своя Учител. Шри Рамакришна казал: „Това се нарича вяра“. Ученикът бил Наг Махашой.

Веднъж някой злословел за Шри Рамакришна на улицата. Наг Махашой грабнал сандалите на този човек и го натупал. Мъжът бил много по-силен от Наг Махашой, но в гнева на ученика имало толкова мощ! След това мъжът никога повече не хулил Шри Рамакришна.

Шри Рамакришна подхождал по два начина. Той казвал на учениците си: „Ако някой е по-силен от вас, просто си кажете: „Той не е човек, буболечка е“. Защо да обръщате внимание на буболечка? Ако пък някой е слаб, викнете му: „Ти ли? Ти говориш зле за моя Учител? Ако го очерняш, ще отидеш в ада!““. Шри Рамакришна казвал, че ако хулителят на вашия Учител е по-силен от вас, той може да ви набие, затова е най-добре да си казвате, че той е просто буболечка. Защо да ѝ обръщате внимание? Ако обаче е по-слаб от вас, как ще търпите да злослови за Учителя ви?

Веднъж Шри Рамакришна и Матур Бабу разговаряли. Матур Бабу попитал: „Може ли на едно и също стъбло да има и бяло цвете, и друго с различен цвят – синьо или още някакво?“.

Шри Рамакришна отвърнал: „Може“.

Матур Бабу заспорил с Шри Рамакришна. Той казал: „Не е възможно. Ако едното цвете е бяло, всяко друго цвете на това стъбло трябва също да е бяло. Не може да има друг цвят“.

Не щеш ли, на другия ден Шри Рамакришна показал на Матур Бабу малък стрък с едно бяло цвете и едно в различен цвят. Или Шри Рамакришна използвал силата на волята си, или това било нещо съвсем естествено. Виждал съм това в Читагонг и в Пондичери: две цветя с различна окраска на едно стъбло. Матур Бабу нямал вяра, но Шри Рамакришна му доказал, че е възможно.

Всичко може да бъде направено, ако имаме вяра. Трудностите ни идват от това, че губим вяра твърде бързо. След пет минути или след пет дни вярата ни изчезва. Лично аз казвам на всички: „Имайте вяра, имайте вяра, имайте вяра!“. Но когато дойде ред на медицинската наука, понякога нямам никаква вяра!

From:Шри Чинмой,Не всеки ден, а всеки миг: просветляващи въпроси и отговори, коментари и беседи, Шри Чинмой Център, 2013
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ned