Въпрос: Гуру, вчера излязох рано от хотела, за да видя изгрева. След няколко минути те зърнах да караш колата си и много се развълнувах, защото си помислих: „Ето слънцето за моята душа“. Тогава се показа външното слънце и това беше слънцето за моето тяло. Ще ни кажеш ли нещо за слънцето?6

Шри Чинмой: И аз много се развълнувах, като те видях! Външното слънце е за тялото ти. Вътрешното слънце е за душата и сърцето ти, а аз съм твоето вътрешно слънце. Това е много хубаво преживяване.

Обикновените хора имат само едно слънце. Духовните хора, ако са много напреднали, могат да имат две или три вътрешни слънца. Най-скъпият ученик на Шри Рамакришна, Свами Вивекананда, имал осемнадесет вътрешни слънца. По онова време имало един друг духовен Учител. Шри Рамакришна много обичал и него, и Свами Вивекананда. Този Учител имал само едно слънце, въпреки че имал толкова много ученици. Бог знае колко вътрешни слънца имам аз.

Всеки човек си има вътрешно слънце и едно му е достатъчно. Ако можете да виждате това слънце и да се къпете в неговата светлина, ще имате множество, множество високи преживявания.

През последните четири-пет дни всяка сутрин имахме благословията да виждаме слънцето, докато карахме колата, и аз бях много, много щастлив. Днес, уви, нямаше слънце. Обикновено обикаляме половин час, но днес казах: „Да излезем за един час и да видим дали слънцето ще ни благослови“. Днес нямаше следа от прекрасното, прекрасното слънце.

Слънцето, което виждах в Пондичери, беше меко, нежно и много, много състрадателно. Тук виждам същото слънце, но в друг аспект. Цялото е мощ, мощ, мощ! То е същото слънце, но тук е само сила! Аспектът на слънцето, който виждахме в Пондичери, ми даваше много, много повече радост, но и от тукашното слънце ние наистина получаваме благословии.

Имал съм множество значими преживявания със слънцето. Най-удивителното беше в Камакура, в подножието на статуята на Господ Буда. Двамата с Господ Буда се отдадохме на духовни игри със слънцето.


NED 22. На този въпрос Шри Чинмой отговаря на 27 ноември 2006 г. в Истанбул, Турция.

From:Шри Чинмой,Не всеки ден, а всеки миг: просветляващи въпроси и отговори, коментари и беседи, Шри Чинмой Център, 2013
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ned