Въпрос: Гуру, когато Всевишният дойде на земята като Аватар и страда толкова много, променя ли се нещо в Неговия План като следствие от това пряко преживяване на земното страдание?

Шри Чинмой: Всеки Аватар, ако е истински, трябва да страда неимоверно много. Аватарите са преки представители на Бог. От друга страна, не всички Аватари са от една и съща величина, както и не всички йоги, ученици и търсещи са от една и съща величина. Всички вие тук не сте на една висота. Някои са по-високо, други са по-ниско. Аватарите до един са постигнали невъобразима висота – голяма, по-голяма, най-голяма – но все пак някои от тях са много по-силни в себедаването и в проявяването на Бог.

Няма и един Аватар, който да не е страдал. Някои са страдали по-дълго. Шри Рамакришна е бил на петдесет години, когато е напуснал тялото. Шри Чайтаня е имал кратък земен живот. Някои твърдят, че Шри Кришна е живял сто и осем години, други казват сто и двадесет; със сигурност са повече от сто. Шри Ауробиндо беше на седемдесет и осем. Господ Рама е бил на седемдесет и три или седемдесет и четири. Спасителят Христос е бил едва на тридесет и три, като е изпълнил проявлението си само за три години. После е бил разпънат, страдал е и е умрял на кръста. Някои духовни Учители са страдали много дълго. Преминали са през невероятни страдания.

Преди много години в Харвардския университет изпях една песен и оттогава съм я пял много, много пъти. И вие сте я пели много пъти. Je besechhe bhalo: „Който е обичал този свят, е спечелил само мъчителни болки … Но героят продължава да крачи.“ [fn:24-3]

[fn:24-3] EDEM 24-3. Je besechhe bhalo:

```

Който е обичал този свят,

е спечелил само мъчителни болки.

Светът го е засипал с всичката грозота, мръсотия, кал и нечистота.

Но героят продължава да крачи,

понесъл бремето на целия свят.

В края на своите безчетни борби

той ще застане в Нозете на Господа Всевишен.

``` Sri Chinmoy, GLI-73: The Garden of Love-Light, Part 1, song

From:Шри Чинмой,Не всеки ден, а всеки миг: просветляващи въпроси и отговори, коментари и беседи, Шри Чинмой Център, 2013
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ned