Въпрос: Гуру, съществува ли някаква връзка между вътрешното и външното зрение?12

Шри Чинмой: Между вътрешното зрение и външното зрение има огромна разлика. Ако с външното зрение наблюдавате главата, челото, очите или стъпалата на някой човек, при всяко поглеждане получавате различно усещане. Ако погледнете определена част от тялото или крайник, например очите на някого, може да кажете: „О, той е красив“ или „Тя е красива“. Щом погледнете главата, започвате да критикувате: „Главата му е прекалено голяма!“. После виждате стъпалата на момчето или момичето и казвате: „О, толкова са деформирани! Не са хубави“. Когато си служите с външното зрение, вие откривате в едно тяло нещо добро и нещо лошо. Тогава се затруднявате. Не можете да си съставите истинско мнение, защото тази част е добра, онази не е.

Във външния свят не използваме думата „зрение“ (vision), казваме „виждане“ (sight). Думата „зрение“ е само за вътрешния живот. Тя означава вътрешно зрение. Лекарите употребяват термина „зрение“, но за духовните хора „зрение“ е духовна дума, много духовна.

Когато говорим за вътрешното зрение, имаме предвид нещо, което борави със светлината и с различни божествени качества. Това е вътрешно зрение. Освен това, то може да види по-бързо и от най-бързото. Вътрешното зрение е безкрайно, безкрайно по-висше от външното зрение, което наричаме виждане.

Външното виждане е много ограничено. С него възможностите ви са ограничени. Когато някой стои близо до вас, можете да го виждате ясно, ако сте лице в лице с него. Ако разстоянието е дори пет, десет или петнадесет метра, всичко се замъглява – не можете да виждате ясно. Гледате човека, но не можете да схванете реалността на този човек.

Вътрешното зрение може да види човек на много, много, много голямо разстояние. И то не вижда отделни части: глава, нос, очи и крайници. Вътрешното зрение веднага прониква в душата на човека, на съществото. Тогава то съзира потенциала на душата: какво може да направи тя за Бог, за човечеството.

Духовните хора обикновено не говорят за „външно зрение“. За нас правилните изрази са вътрешно зрение и външно виждане. Лекарите използват думата „зрение“, но дълбоко в сърцето си аз винаги ще казвам, че зрението идва от много, много високо ниво на съзнание. Това е вътрешното зрение. Външното зрение се свежда до това, което очите ви могат да видят в някой човек и да го оценят.

Не може да има сравнение между външното и вътрешното зрение! Вътрешното зрение може в един миг да види миналото, настоящето и бъдещето.


NED 31. На този въпрос Шри Чинмой отговаря на Aspiration-Ground на 13 април 2007 г.

From:Шри Чинмой,Не всеки ден, а всеки миг: просветляващи въпроси и отговори, коментари и беседи, Шри Чинмой Център, 2013
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ned