Веднага щом напуснете това тяло18

В края на житейския си път, веднага щом напуснете това тяло, вие ще узнаете кой съм аз.

NED 37. Kuantan, Malaysia, 1 January 2006

From:Шри Чинмой,Не всеки ден, а всеки миг: просветляващи въпроси и отговори, коментари и беседи, Шри Чинмой Център, 2013
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ned