Въпрос: Гуру, как си излекувал сестра си от туберкулоза?

Шри Чинмой: Лекарят прегледа сестра ми Лили и съобщи, че има туберкулоза. Аз казах: „Дайте ми четиринадесет дни.“ Сестра ми имаше огромна вяра в мен. Казах на семейството си: „Дайте ми четиринадесет дни. Трябват ми четиринадесет дни“. Външно те можеха да кажат по своя любящ начин, че това е глупаво – какво знаех аз за медицинската наука? Но те отвърнаха: „Добре, действай“.

Лекарите не ми позволиха да вляза в болничната стая на сестра ми, затова след две седмици аз бях отвън – чаках, чаках и чаках. Трима лекари излязоха със сестра ми. Единият каза: „Не виждам никакво заболяване!“. След четиринадесет дни те не откриваха никаква болест в тялото на сестра ми.

Бог има Своя собствена Сила.

From:Шри Чинмой,Не всеки ден, а всеки миг: просветляващи въпроси и отговори, коментари и беседи, Шри Чинмой Център, 2013
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ned