Той ги изпраща, Той ги прибира обратно27

Някои хора ме питат за свои деца и внуци, които не са вече на земята. Те искат да знаят дали починалите им близки са приели ново раждане, нов живот. Казвам им, че такива въпроси изобщо няма да им помогнат да осъзнаят Бог. Това е чисто любопитство от тяхна страна.

Единственото, което трябва да знаем за нашите близки, е, че той е дошъл от Бог, тя е дошла от Бог, а сега те са се завърнали при Бог. Отговорност на Бог е да им даде друг живот на земята. Нека мислим само за нашата отговорност: да се молим, да медитираме и да осъзнаем Бог.

Тези наши близки са дошли на земята за броени години и сега са си тръгнали. Той ги изпраща; Той ги прибира обратно. Докато са били на земята, вие сте се грижили за тях, защото Бог ви е дал тази отговорност. След това е отговорен единствено Бог.


NED 46. 5 декември 2006г., Белек, Турция

From:Шри Чинмой,Не всеки ден, а всеки миг: просветляващи въпроси и отговори, коментари и беседи, Шри Чинмой Център, 2013
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ned