Въпрос: Чрез нейните фини нерви ли действаше, за да я излекуваш, или това е нещо, което не можеш да обясниш с думи?

Шри Чинмой: Това е окултна сила. Подобно е на водопровод. Когато завъртите крана, водата тече толкова мощно! Всичко тъмно в сърцето или в тялото просто се измива. Много е мощно! Нищо не остава. След това сестра ми живя много дълго – поне още четиридесет години. Понякога милостта действа по-бързо от най-бързото; понякога не действа. Това е игра. Не можем да кажем коя страна ще победи.

From:Шри Чинмой,Не всеки ден, а всеки миг: просветляващи въпроси и отговори, коментари и беседи, Шри Чинмой Център, 2013
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ned