1999

```

Мой Господи Възлюбен Абсолютен Всевишни,

Сладостно начало на нов живот-мечта –

чисто разцъфване на ново сърце-надежда –

уверен разцвет на нова душа-обещание –

Лодката на човешкото себеоткриване

ще снове

между брега на земния плач за обновление

и Брега

на Небесната Усмивка на Пълнотата.

```

From:Шри Чинмой,Новогодишните послания на Шри Чинмой, 1995-2007г., Шри Чинмой Център, 2015
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/nym_2