2000

```

Абсолютният Господ Всевишен

казва на объркания ум на човечеството:

„Приеми Моето Печално Сърце и Обезумяло Око

като последно и настоятелно предупреждение.

Върни се у Дома незабавно!”.

Възлюбеният Господ Всевишен

Казва на сърцето-стремеж на света:

„В теб

е Моята Надежда-Мечта за Преобразяване на Света,

с теб

е Моето Прозрение-Проява-Обещание за Себенадминаване

и за теб

е Моето Присъствие-Ухание на Усмивката-Красота”.

Двехилядната година

е решение – изпит за човечеството:

или

ще завържем и ослепим стария свят и ще се оттеглим,

или

ще прегърнем новия свят на движението напред.

Усмивката на Отвъдното

ни приканва

да дойдем да играем на криеница.

```

From:Шри Чинмой,Новогодишните послания на Шри Чинмой, 1995-2007г., Шри Чинмой Център, 2015
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/nym_2