20021

```

О, Лодкарю в Ладията на Новата Година,

дай на сърцето ми нова надежда,

на живота ми ново обещание,

а на мен нова увереност,

че Ти ще ме отведеш

до Твоя Златен Бряг.

```


Публикувано в My Christmas-New Year-Vacation Aspiration-Prayers, Part 11, 1 January 2002

From:Шри Чинмой,Новогодишните послания на Шри Чинмой, 1995-2007г., Шри Чинмой Център, 2015
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/nym_2