2005

```

Новата година

е година

на Удивление за ума,

Власт на сърцето

и Осъществяване на живота.

```

From:Шри Чинмой,Новогодишните послания на Шри Чинмой, 1995-2007г., Шри Чинмой Център, 2015
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/nym_2