2006

```

Мой Абсолютни Господи Възлюбени Всевишни,

моля те, кажи ми какво ще се случи

през тази Нова година.

„Дете Мое, запази мълчание.

С Моето Трансцендентално Прозрение

Аз ще дам на човечеството

нова надежда,

ново обещание

и

ново възприемчиво посрещане на живота.

Всички стремящи се човешки същества

тук на земята

трябва да Ме подкрепят.

Аз ще успея.

Аз непременно ще успея.“

```

From:Шри Чинмой,Новогодишните послания на Шри Чинмой, 1995-2007г., Шри Чинмой Център, 2015
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/nym_2