Въпрос: Какъв вид окултизъм използват духовните Учители?

Шри Чинмой: Истинските духовни Учители не използват окултизъм, за да играят някаква роля във външното човешко общество. Най-висшата форма на окултизъм се прилага само във вътрешния свят за помощ на искрено търсещите и на човечеството. По мое лично мнение, на окултизма трябва да се гледа като на нещо много свещено и ценно. Той трябва да бъде съхранен за стремящото се човечество, защото ако навлезе в социалния и политическия живот и т.н., веднага ще изгуби своята чистота и покой. Тогава той няма да е от никаква духовна полза за хората. Духовният окултизъм, чистият окултизъм, за който говоря, трябва да се използва единствено за стремящото се човечество.

From:Шри Чинмой,Окултизъм и мистицизъм, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/om