12.

```

О, мой ум,

Бог изключително много се гордее с теб

само когато съзира, че имаш

най-искрена готовност да виждаш доброто

в събратята си по света.

```

From:Шри Чинмой,О, мой ум, Шри Чинмой Център, 1988
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/omm