13.

```

О, мой ум,

щом цял живот

си придавал ненужно значение

на това, което знаеш,

не можеш ли сега

поне да отдадеш дължимото значение

на онова, което изобщо не знаеш?

```

From:Шри Чинмой,О, мой ум, Шри Чинмой Център, 1988
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/omm