40.

```

О, мой ум,

един ден ще се запиташ

защо не си забелязал досега

несравнимата красота на сърцето ми. ```

From:Шри Чинмой,О, мой ум, Шри Чинмой Център, 1988
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/omm