41.

```

О, мой ум,

не се преструвай!

Изобщо не можеш да си толкова невинен,

искрен и чист,

колкото винаги се опитваш да изглеждаш.

```

From:Шри Чинмой,О, мой ум, Шри Чинмой Център, 1988
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/omm