64.

```

О, мой ум,

когато вляза в стаята на сърцето си,

аз ясно чувам

сладката мелодия на златна флейта.

Но когато ти влезеш в сърцето ми,

нареждаш на твоята объркваща врява

да те придружи.

```

From:Шри Чинмой,О, мой ум, Шри Чинмой Център, 1988
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/omm