7.

```

О, мой ум,

твоята съмнителна връзка

с мощния ти витал

ще свърши със злополучно бедствие.

Опитай се да изградиш

красиво приятелство

с твоето молитвено и плодотворно сърце.

```

From:Шри Чинмой,О, мой ум, Шри Чинмой Център, 1988
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/omm