73.

```

О, мой ум,

ден след ден

твоят неискрен дъх

набира сили.

Преди ти и дъхът ти да станете безсмъртни,

аз трябва или да ви просветля,

или да ви унищожа.

```

From:Шри Чинмой,О, мой ум, Шри Чинмой Център, 1988
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/omm