Част III — Учителят и неговото проявление

Въпрос: Бихте ли казали нещо за взаимното приемане на Гуру и ученика?

Шри Чинмой: Гуру приема безусловно отговорността за ученика. Тази отговорност включва стремежа, медитацията, любовта, посветеността и предаването на ученика. В същото време истинският ученик приема с цялото си сърце отговорността на Учителя. Тази негова отговорност е да разпространява Посланието и Светлината на Всевишния. Осланяйки се на своето единство със съзнанието на Гуру, вие се превръщате в едно цяло с неговата отговорност. Когато изпълнявате тази отговорност, вие чувствате как разнасяте Посланието на Безкрайния Всевишен. Когато разпространявате Посланието на Всевишния в Гуру, в този миг вие поемате на собствените си рамене неговата отговорност. Така Гуру поема задълженията на ученика, а ученикът поема задълженията на Гуру. Ти си млад. Искам да тичаш по най-бързия начин във вътрешните светове, като елен към Целта, както аз тичах на младини. Ти си свеж, млад, чист. Изпълнен си с енергия. Искам да използваш в пълна степен всичките си божествени, динамични качества в своя ежедневен външен и вътрешен живот. Благославям те с най-дълбоката радост, любов, благословия и загриженост на моето сърце.

From:Шри Чинмой,Послушание или единство, Шри Чинмой Център
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/oo