34.

Бог ми изпраща възможност. Изпращам благодарност към Бог.

From:Шри Чинмой,Възможност, Шри Чинмой Център, 1998
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/opr