25 юли

```

Мой Господи Всевишни,

мой мили Всевишни,

мой Възлюбени Всевишни,

нека външният успех на моето тяло

душевно да зависи

от вътрешния напредък на сърцето ми –

винаги, винаги.

```

From:Шри Чинмой,Моля се, преди да вдигам тежести, медитирам, когато вдигам тежести, предлагам благодарствените си сълзи и благодарствените си усмивки, Шри Чинмой Център, 1986
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/pbl