108.

My Lord Supreme,

My insecurity starves the human in me and hurts the divine in You. What can I do? I am so helpless and useless.

Мой Господи Всевишни,

несигурността ми обрича на глад човешкото в мен и наранява божественото в Теб. Какво да сторя? Аз съм толкова безпомощен и безполезен.

From:Sri Chinmoy,Молитвени стръкове
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/prpl