121.

My Lord Supreme,

My inner revolution and my outer resolution have the self-same source: Your Compassion-Heart.

Мой Господи Всевишни,

вътрешният ми прелом и външната ми непоколебимост имат един и същ източник: Твоето Състрадателно Сърце.

From:Sri Chinmoy,Молитвени стръкове
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/prpl