146.

My Lord Supreme,

My mind says that I have to reach up to find You. My heart says that You have been knocking and knocking at its door.

Мой Господи Всевишни,

умът ми казва, че трябва да протягам ръце нагоре, за да Те намеря. Сърцето ми казва, че Ти отдавна чукаш на неговата врата.

From:Sri Chinmoy,Молитвени стръкове
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/prpl