77.

My Lord Supreme,

Your encouragement I love. Your punishment I treasure.

Мой Господи Всевишни,

Обичам насърченията, идващи от Теб. Скъпи са ми наказанията, идващи от Теб.

From:Sri Chinmoy,Молитвени стръкове
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/prpl