90.

My Lord Supreme,

The human in me wants to be understood. The divine in me longs to understand.

Мой Господи Всевишни,

човешкото в мен иска да бъде разбрано. Божественото в мен жадува да разбере.

From:Sri Chinmoy,Молитвени стръкове
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/prpl