10. Силата на обичащия

```

Предаването е силата

на търсещия.

Познанието е силата

на служещия.

Превръщането е силата

на обичащия. ```

From:Шри Чинмой,Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/prs