48. Никога не ще се отплатя

```

За подкрепата на земята

вече се разплатих.

Земята получи

моята преливаща загриженост.

За Усмивката на Небесата

вече се разплатих.

Ето, моята пламтяща посветеност

е в Душата на Небесата.

За Божието Състрадание

не ще мога никога да се отплатя,

никога.

```

From:Шри Чинмой,Молитвата на небето, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/prs